Adaptační strategie

Statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště a silný vítr.    

Více o připravované adaptační strategii naleznete v části Informace. 

Reportáž k připravované Adaptační strategii naleznete zde.

Harmonogram

květen - srpen

SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Budou probíhat ankety pro veřejnost, rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Na jejich základě bude zpracována analytická část. 

září - prosinec

BESEDA, DISKUSE, NÁVRHOVÁ ČÁST

Na základě zjištění analytické části bude zpracován návrh strategie, který bude představen veřejnosti. Proběhnou besedy a komentované vycházky.  

leden - duben

AKČNÍ PLÁN

Bude zpracován Akční plán konkrétních projektů a aktivit. Bude posouzen vliv strategie na životní prostředí, proběhne projednání s veřejností.

"Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 

musíme se naučit žít v harmonii a míru 

mezi sebou a s přírodou. 

To není jen sen, ale nutnost." 

Dalajláma.