https://www.adaptuj-cbudejovice.cz/

Adaptační strategie

Statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště a silný vítr.    

Více o Adaptační strategii města České Budějovice naleznete v části Informace. 

Reportáž k pocitové mapě a anketě ze srpna 2021 naleznete zde.

Záznam z veřejné besedy 1. 12. 2021 je ke shlédnutí na YouTube.

Realizace projektů obsažených v adaptační strategii města České Budějovice naleznete zde.

Harmonogram

květen - srpen 2021

SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Proběhly rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Občané zasílali informace a návrhy prostřednictvím ankety a pocitové mapy. Byla zpracována analytická část a proběhla první komentovaná vycházka.

září - duben

NÁVRHOVÁ ČÁST, EXKURZE

Na základě zjištění analytické části byla zpracovávána návrhová část strategie. Úspešně jsme podali Oznámení koncepce k posouzení vlivu na životní prostředí.  Proběhla veřejná beseda on-line formou a druhá komentovaná vycházka.

květen - září 2022

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST, AKČNÍ PLÁN

Dokončili jsme Implementační část a Akční plán konkrétních projektů a aktivit (do roku 2024), zastupitelé schválili celou adaptační strategii. Proběhla druhá veřejná beseda, seminář pro zaměstnance města, vydali jsme tiskoviny pro veřejnost.

"Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 

musíme se naučit žít v harmonii a míru 

mezi sebou a s přírodou. 

To není jen sen, ale nutnost." 

Dalajláma.