Aktuality

Za účasti představitelů vedení statutárního města České Budějovice a krajského hejtmana byla slavnostně zahájena realizace jednoho z větších investičních projektů obsažených v Adaptační strategii města České Budějovice.

Statutární město České Budějovice vydalo v rámci projektu podpořeného z Norských fondů brožuru s praktickými tipy pro obyvytele Českých Budějovic - Jak bojovat s přehříváním, suchem i přívalovými lijáky. Obsahuje sadu základních doporučení pro majitele pozemků a budov i rady pro každodenní úsporu vody nebo péči o zdraví v horkých dnech.

Zastupitelstvo Českých Budějovic na svém jednání 5. září 2022 schválilo Místní adaptační strategii města České Budějovice na změnu klimatu. Ta, na základě podrobné analýzy, navrhuje konkrétní opatření a projekty, které pomohou posílit odolnost města vůči extrémům počasí. Schválená opatření směřují především ke zlepšení hospodaření s vodou a...

Jak se změna klimatu projeví v Českých Budějovicích? Jak se můžeme vlnám veder nebo přívalovým dešťům účinně bránit? Co v tomto směru připravuje město a jaké přínosy to bude mít pro obyvatele? Na besedě představíme průběh zpracování adaptační strategie a hlavní nárhy pro město.

V rámci přípravy adaptační strategie pro město České Budějovice jsme pro Vás připravili komentovanou vycházku kolem Vráteckého potoka. Nachází se zde zelená příbřežní zóna, která je zatím většinou skryta zrakům obyvatel. Zároveň propojuje město s volnou krajinou ve východním směru. Jaké máme možnosti zachovat území přírodě blízké a zároveň naplnit...

V rámci cyklu Zelené úterky pořádá společnost Calla besedu "Městské sady? Rozhodně ano!". V úterý 15. února v 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana se společně s Jiřím Romem, z Magistrátu hlavního města Prahy, zaměří na prospěšnosti sadů pro biodiverzitu a další otázky, např. zda by sady mohly suplovat městské parky nebo zda mají pro veřejnost...

České Budějovice již od března pracují na Adaptační strategii, která by měla zvýšit odolnost města vůči klimatické změně a jejím dopadům. Dokončená analytická část shrnuje hlavní problémy, kterým bude město čelit a na něž by se mělo připravit. Zároveň se stane podkladem pro návrhovou část strategie.

Jak se změna klimatu projeví v Českých Budějovicích? Jak se můžeme vlnám veder nebo přívalovým dešťům účinně bránit? Pomohou nám chytré technologie? Co v tomto směru připravuje město a jaké přínosy to bude mít pro obyvatele? To všechno a mnohem víc se dozvíte na veřejné besedě se zajímavými hosty:

Rada města na svém jednání 23. srpna 2021 vzala na vědomí analytickou část připravované Adaptační strategie města. Výstupy analýz teplotních snímků, sociodemografických dat, řízených rozhovorů i ankety mezi obyvateli ukázaly, která místa ve městě jsou nejzranitelnější. A právě na ně se zaměří návrhy adaptačních opatření.

V Praze 9 již několik let vzniká nová rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, která bude v naší republice unikátní tím, že z ní neodvede ani kapku dešťové vody do klasické kanalizace. Pod domy se nachází retenční nádrže s možností využití pro zalévání trávníků. Přebytečná voda pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích příkopů, následně do centrálního...