Aktuality

Revitalizace náměstí před KD Vltava začala v polovině května a zdárně pokračuje. Na akci město obdrželo dotaci z Norských fondů ve výši 18,2 milionu korun. Práce by měly skončit v prosinci.

Za účasti představitelů vedení statutárního města České Budějovice a krajského hejtmana byla slavnostně zahájena realizace jednoho z větších investičních projektů obsažených v Adaptační strategii města České Budějovice.

Statutární město České Budějovice vydalo v rámci projektu podpořeného z Norských fondů brožuru s praktickými tipy pro obyvatele Českých Budějovic - Jak bojovat s přehříváním, suchem i přívalovými lijáky.

Zastupitelstvo Českých Budějovic na svém jednání 5. září 2022 schválilo Místní adaptační strategii města České Budějovice na změnu klimatu. Ta, na základě podrobné analýzy, navrhuje konkrétní opatření a projekty, které pomohou posílit odolnost města vůči extrémům počasí.

Jak se změna klimatu projeví v Českých Budějovicích? Jak se můžeme vlnám veder nebo přívalovým dešťům účinně bránit? Co v tomto směru připravuje město a jaké přínosy to bude mít pro obyvatele? Na besedě představíme průběh zpracování adaptační strategie a hlavní návrhy pro město.

V rámci přípravy adaptační strategie pro město České Budějovice jsme pro Vás připravili komentovanou vycházku kolem Vráteckého potoka. Nachází se zde zelená příbřežní zóna, která je zatím většinou skryta zrakům obyvatel. Zároveň propojuje město s volnou krajinou ve východním směru. Jaké máme možnosti zachovat území přírodě blízké a zároveň naplnit...

V rámci cyklu Zelené úterky pořádá společnost Calla besedu "Městské sady? Rozhodně ano!". V úterý 15. února v 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana se společně s Jiřím Romem, z Magistrátu hlavního města Prahy, zaměří na prospěšnosti sadů pro biodiverzitu a další otázky, např. zda by sady mohly suplovat městské parky nebo zda mají pro veřejnost...

České Budějovice již od března pracují na Adaptační strategii, která by měla zvýšit odolnost města vůči klimatické změně a jejím dopadům. Dokončená analytická část shrnuje hlavní problémy, kterým bude město čelit a na něž by se mělo připravit. Zároveň se stane podkladem pro návrhovou část strategie.

Jak se změna klimatu projeví v Českých Budějovicích? Jak se můžeme vlnám veder nebo přívalovým dešťům účinně bránit? Pomohou nám chytré technologie? Co v tomto směru připravuje město a jaké přínosy to bude mít pro obyvatele? To všechno a mnohem víc se dozvíte na veřejné besedě se zajímavými hosty: