Aktuality

České Budějovice již od března pracují na Adaptační strategii, která by měla zvýšit odolnost města vůči klimatické změně a jejím dopadům. Dokončená analytická část shrnuje hlavní problémy, kterým bude město čelit a na něž by se mělo připravit. Zároveň se stane podkladem pro návrhovou část strategie.

Jak se změna klimatu projeví v Českých Budějovicích? Jak se můžeme vlnám veder nebo přívalovým dešťům účinně bránit? Pomohou nám chytré technologie? Co v tomto směru připravuje město a jaké přínosy to bude mít pro obyvatele? To všechno a mnohem víc se dozvíte na veřejné besedě se zajímavými hosty:

Rada města na svém jednání 23. srpna 2021 vzala na vědomí analytickou část připravované Adaptační strategie města. Výstupy analýz teplotních snímků, sociodemografických dat, řízených rozhovorů i ankety mezi obyvateli ukázaly, která místa ve městě jsou nejzranitelnější. A právě na ně se zaměří návrhy adaptačních opatření.

V Praze 9 již několik let vzniká nová rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, která bude v naší republice unikátní tím, že z ní neodvede ani kapku dešťové vody do klasické kanalizace. Pod domy se nachází retenční nádrže s možností využití pro zalévání trávníků. Přebytečná voda pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích příkopů, následně do centrálního...

Obyvatelé sídlišť nacházejí ochlazení v řekách, které se čím dál více zpřístupňují místním, ať už v podobě písečných pláží nebo koupacích mol, která jsou každoročně instalována. Od května do října slouží nejen ke vstupu do vody, ale i k opalování a relaxaci. Celkem je po Budějovicích nainstalováno 9 koupacích mol.

Už jen do konce července můžete v interaktivní mapě vyznačit místa Českých Budějovic, která se v letních měsících přehřívají nebo trpí suchem. Také můžete v mapě zaznamenat lokality, kde se naopak cítíte příjemně. Nezapomeňte vyplnit i anketu.

Vlny vedra střídané velmi silnými bouřkami, a dokonce i ničivým tornádem zůstanou pravděpodobně symbolem letošního léta. Klimatologové však už několik let varují, že s postupující změnou klimatu bude četnost a razance těchto extrémních projevů počasí bohužel narůstat. Připravit se na podobné přírodní katastrofy můžeme jen omezeně, ale přesto dobrá...

Budějovičáci mohou i nadále do online mapy označovat místa, kde se i přes pořádné horko cítí celkem příjemně, nebo naopak místa, kterým je třeba se vyhnout. Pocitová mapa je všem zájemcům k dispozici na tomto webu až do konce července. Vyplnit ji může i v současné vlně veder každý. Výsledky pak vyhodnotí zpracovatelé Adaptační strategie města na...

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou.

Zveme Vás na komentovanou prohlídku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro další města? To a...