Dokumenty 

Zde vám nabízíme přehled zajímavých místních studií a dokumentů, které byly podkladem pro přípravu českobudějovické Adaptační strategie.

Teplotní mapa ČB

Jedním z podkladů pro analytickou část Adaptační strategie byla teplotní mapa, kterou město získalo díky spolupráci s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (CzechGlobe). 

Analýza potenciálu srážkových vod

Studie vybrala objekty a areály ve vlastnictví města, které mají největší potenciál pro zadržení a smysluplné využití srážkových vod v intravilánu. 

Mapa prvků zelené infrastruktury ČB

Další podkladový materiál pro adaptační strategii získalo město od Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.