INSPIRACE   

V této rubrice najdete příklady adaptačních opatření, aktivit i projektů, které mohou sloužit jako inspirace pro všechny typy vlastníků a investorů. Postupně zde najdete zajímavé tipy a návody pro svůj byt či rodinný dům, zahradu či vnitroblok. Firmy tu najdou příklady efektivních investic pro své areály. A nebudou chybět ani příklady šikovných projektů ve veřejném prostoru malých obcí i velkých měst, z Česka i zahraničí.   

S tepelným ostrovem města pomáhají miniaturní lesy

V nizozemském Zaandamu před několika lety vysadili na ploše o velikosti tenisového kurtu 600 sazenic stromů asi 40 různých místních druhů. Tento malinkatý hustý lesík inspirovaný metodou japonského botanika Akiri Miyawakiho představuje nový způsob, jak dostat více stromů do města a předcházet jeho přehřívání, snižovat znečištění ovzduší i jak zlepšit zasakování dešťové vody a podpořit biodiverzitu.

Takto vysazená zeleň roste rychleji než běžný hospodářský les, je 30x hustější a co se týče druhové rozmanitosti je dokonce 20x pestřejší, protože přitahuje hmyzí opylovače, obojživelníky nebo zpěvné ptáky.

Pro výsadbu je možné využít plochy ponechané ladem, brownfieldy, pásy v blízkosti silnic, školní pozemky nebo třeba vlastní zahradu. Vzniká tak odolný ekosystém, který zároveň regeneruje půdu a ukládá do ní CO2, což je důležité v pro zmírňování klimatické změny, více  zde

zdroj: ivn.nl
zdroj: ivn.nl
zdroj: Skanska
zdroj: Skanska

Bytové domy, které lépe hospodaří s vodou

V pražských Jinonicích vyrostl bytový dům, který spoří pitnou vodu. Společnost Skanska použila technologie, které umožní opětovné využití šedé vody, tedy vody ze sprch, van a umyvadel na mytí rukou. Šedá voda projde čistícím procesem a poté je možné ji využít například při splachování nebo zalévání rostlin. Díky této technologii je možné ušetřit až 26 procent vody. Návratnost investice do je 10-15 let. Bytový dům má nejen sníženou spotřebu vody, ale je i nízkoenergetický: má zateplený obvodový plášť, společné prostory domu mají úsporné LED osvětlení, všechny výtahy jsou energeticky úsporné a voda se ohřívá solárními kolektory. Jako první v ČR získal tento dům mezinárodní environmentální certifikaci BREEAM Excellent. Více informací najdete zde.  

Park pod Plachtami snižuje zátěž dešťové kanalizace

Jak řešit přetížení kanalizaci při přívalových deštích a přehřívání města zároveň? Na sídlišti v brněnském Novém Lískovci využili zanedbanou plochu mezi paneláky k vytvoření parku s jezírkem napájeným vodou ze střech tří okolních domů. Zkapacitnění kanalizace je extrémně drahou záležitostí, při tom varianta s jezírkem, loukou a zelení je levnější, přitom výrazně zlepšuje klima na sídlišti v letních měsících, poskytuje domov hmyzu, vodním organismům nebo ptákům a celkově zvyšuje kvalitu bydlení. V jezírku je voda celoročně, speciální tzv. průcezná hrázka však zajišťuje, že v případě přívalových dešťů dokáže jezírko významný objem vody navíc zadržet a její odtok zpomalit. Vodní prvek funguje již 8 let a prvotní obavy obyvatel z komárů či zápachu v době extrémního sucha se nepotvrdily. Více naleznete zde

zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout

Plužiny - ochlazování města může pomoci i hospodaření na přilehlých polích

Jednolitý lán pole na okraji Prahy, kde se dříve pěstovala pšenice, řepka či kukuřice, magistrát rozdělil a osázel pásy ovocných stromů. Vznikla menší podlouhlá políčka, na nichž se střídají plodiny a hospodaří se bez chemie. Plodiny pak po sklizni putují do zdejších škol, domovů pro seniory nebo dětských domovů. Orná půda, která se v létě rozpalovala sluncem a velkou část roku byla holá, nyní díky vhodněji nastaveným osevním postupům lépe zadržuje vodu. Vysazené stromy svými korunami v budoucnu sníží proudění větru. A pestřejší krajina stíněná stromy přiláká místní k procházkám. Více se dočtete zde

Zelená střecha je i pro paneláky

Z ulice jako každý jiný, ale z ptačího pohledu zelený ostrov, tak vyniká jeden z panelových domů v brněnské části Starý Lískovec s extenzivní zelenou střechou o ploše 240 metrů čtverečních.

Mezi výhody zelených střech patří hlavně zadržení dešťové vody a zlepšení tepelně izolačních vlastností budovy. Realizace zelené střechy zabrala pouhých deset dní a vlastníci bytů panelového domu hodlají pokračovat s dalšími opatřeními. Dalším krokem budou fotovoltaické panely, které by obyvatelům dodávaly elektřinu, a tepelná čerpadla, které by jim vyráběla teplou vodu. Více informací najdete zde

zdroj: GreenTop
zdroj: GreenTop
zdroj: Krakow Municipal Greenspace Authority
zdroj: Krakow Municipal Greenspace Authority

Od ošklivých míst k zeleným oázám: nové parky města Krakow

Město Krakow se rozhodlo přeměnit opuštěná a často nevzhledná zákoutí města a přetvořit je na místa umožňující relaxaci, setkávání s přáteli i aktivní pohyb. Ve městě najdete celkem čtyřiadvacet parků a parčíků různé velikosti a různých účelů využití. Najdete v nich nejen stromy, květiny a trávníky, ale i houpačky, místa k pikniku, hřiště a lavičky. Přípravu každého parku provázela veřejná debata s místními obyvateli, kde se určil klíčový prvek parku. Každý park je tematicky jinak zaměřen a je tak spojen s místní komunitou. Přidaná zeleň města značně zvýšila kvalitu života místních obyvatel a parky se staly něčím, na co může být město oprávněně hrdé. Více informací můžete najít zde.  

Adaptační opatření na vlastním pozemku: systém tůněk a mezí

Lubor Křížek na svých pozemcích vyřešil problém se suchem a splachy zeminy z okolních polí. Na území o rozloze přibližně jeden hektar navrhl a postavil systém 15 malých tůněk a několika mezí, hrázek a svodů ze zpevněných ploch. Jeho pozemek je nyní schopný zadržet srážkovou vodu a Lubora už netrápí nedostatek vody ve studni, bláto po přívalovém dešti nebo zaplavený sklep. Navíc se jeho domov stal útočištěm mnoha živočichů a rostlin a díky tůňkám má jeho bylinková a zeleninová zahrada vždy dostatek vody. Autor, zhotovitel a investor v jednom, byl schopen za minimální náklady vytvořit kus živé přírody, který se odlišuje od okolí vysokou biodiverzitou a vláhou. Jeho pozemek slouží jako inspirace a vzor pro další majitele pozemků a Lubor poskytuje poradenství všem, koho jeho příklad zaujal. Více informací naleznete zde

zdroj: Adapterra Awards, foto: Vojta Herout
zdroj: Adapterra Awards, foto: Vojta Herout
zdroj: Jiří Lipold, ČEVAK
zdroj: Jiří Lipold, ČEVAK

Parkoviště obchodního domu GLOBUS

Na parkovišti byl založen v roce 2003 systém vsakovacích průlehů, drenáží a přepadů do rybníka a vodoteče. 

Přístup k vsakování a zpomalení odtoku dešťových vod ze zástavby se v Českých Budějovicích za poslední řadu let změnil. Hospodaření s dešťovou vodou napomůže snížit hydraulickou zátěž kanalizační sítě. 

Dešťová voda by mohla být v budoucnu využívaná pro ochlazení městského mikroklimatu nebo dát prostor pro osvěžení. 

Oddílné kanalizace: dešťová a splašková voda

Za poslední 2 dekády se na kanalizační síť Českých Budějovic napojilo hned několik přilehlých obcí např. Borek, Adamov, Hlincová Hora, Hosín a mnoho dalších. 

Výhodou oddílné kanalizační sítě je snížení množství odpadních vod odváděných do čistíren a odtok neznečištěných srážkových vod přímo do vodních toků. 

Příklad oddílné kanalizace lze vidět v areálu Jihočeské univerzity. Rozsah oddílné a dešťové kanalizace v aglomeraci je na mapě zvýrazněn modrými liniemi. 

zdroj: Jiří Lipold, ČEVAK
zdroj: Jiří Lipold, ČEVAK
zdroj: Adapterra Awards, foto: Vojta Herout
zdroj: Adapterra Awards, foto: Vojta Herout

Využití dešťové vody na návsi v Bratčicích

Zajímavé využití dešťové vody našli v jihomoravských Bratčicích. Voda ze střech a dvorků rodinných domů i veřejných ploch okolo návsi už neputuje do kanalizace, jak tomu kdysi běžně bývalo. Je sváděna do jezírka uprostřed návsi. Jeho okolí zatraktivnily nové dřevěné lávky s moly, díky kterým se návštěvník může snadno přiblížit k vodě nebo i přejít po zamokřených částech parku.

Voda z jezírka slouží i pro závlahu okolní zeleně. Nechybí také vodní herní prvky, na kterých se vyřádí místní děti. Přibyly také decentně osvětlené lavičky, které vytváří z návsi příjemné místo pobytu nejen ve dne, ale i večer. Více o projektu najdete zde

Rekonstrukce rodinného domu s řadou nápadů

Když naši předci stavěli rodinné domy, na častá vedra nebo hrozbu sucha většinou moc nemysleli. A nelze se jim divit, s rostoucími teplotami, vlnami veder a suchem se začínáme častěji potýkat až v posledním desetiletí. Pokud ale plánujeme přestavbu takového domu nyní, je dobré s výkyvy počasí počítat.

Zajímavý přístup zvolil pan Řiháček v brněnských Židenicích. Přestože dům rekonstruoval do velké míry svépomocí a s využitím místních materiálů, dokázal si vybudovat jednoduché funkční systémy zateplení, vytápění i využívání dešťové vody. Udělal si zelené střechy, dlažbu na dvoře nahradil částečně propustným povrchem. Více o jeho projektu se můžete dozvědět zde, včetně krátkého videa.  

zdroj: Adapterra Awards, foto: Radovan Kramář
zdroj: Adapterra Awards, foto: Radovan Kramář
zdroj: Watersavers.cz
zdroj: Watersavers.cz

Šetřit pitnou vodou je snadné

Jak rychle a s malými vstupními náklady začít šetřit pitnou vodu ukazuje příklad Otevřené zahrady Nadace Partnerství. Všechny vodovodní kohoutky v kancelářské budově byly vybaveny patentovanou tech­nologií Watersavers.

Jedná se o šetřiče vody, tzv. perlátory, které ji důmyslně provzdušňují a zároveň regulují její proud. Díky properlení vytéká opticky bohatý proud, který však zároveň šetří vodu například při běžném mytí rukou. Osazeno v celé budově bylo celkem 22 šetřičů na umyvadlech v kuchyňkách i na toaletách. Náklad na pořízení byl dohromady cca 5 tisíc Kč. Roč­ní úspora vody byla naměřena na téměř 30 %. Investice do šetřičů se tak vrátila během jediného roku používání. Více o tomto i dalším využití úsporných technologií v Otevřené zahradě najdete zde

Obnovená vodní plocha pomáhá chladit centrum města

Zajímavým příkladem, který ukazuje, jak důležité je mít v centru města vodní plochy, je obnova historického Mlýnské strouhy v Plzni. Realizovat projekt trvalo zhruba 2 roky a úsilí se vyplatilo. Místo se po napuštění vody stalo atraktivním veřejným prostorem.

V horkých dnech sem lidi přitahuje chladnější a vlhčí mikroklima, proto se místo stalo brzy po svém otevření velmi populární. Rodiny s dětmi sem lákají také originální barevné ozvučné plastiky ve tvaru lidských hlav. Podle vědců z Czech Globe je právě takové vytváření trvalých vodních ploch jedním z nejúčinnějších způsobů, jak snižovat teplotu ve městě. Více o projektu zde

zdroj: LIFE Tree Check, foto: Nadace Partnerství
zdroj: LIFE Tree Check, foto: Nadace Partnerství