https://www.adaptuj-cbudejovice.cz/

Adaptační strategie

Statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště a silný vítr.    

Více o připravované adaptační strategii naleznete v části Informace. 

Reportáž k pocitové mapě a anketě ze srpna 2021 naleznete zde.

Záznam z veřejné besedy 1. 12. 2021 je ke shlédnutí na YouTube.

Harmonogram

květen - srpen 2021

SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Proběhly rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Občané zasílali informace a návrhy prostřednictvím ankety a pocitové mapy. Byla zpracována analytická část a proběhla první komentovaná vycházka.

září - duben

NÁVRHOVÁ ČÁST, EXKURZE

Na základě zjištění analytické části byla zpracovávána návrhová část strategie. Úspešně jsme podali Oznámení koncepce k posouzení vlivu na životní prostředí.  Proběhla veřejná beseda on-line formou a druhá komentovaná vycházka.

květen - září 2022

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST, AKČNÍ PLÁN

Nyní pracujeme na Implementační části a Akčním plánu konkrétních projektů a aktivit. Proběhne druhá veřejná beseda, tentokrát už osobní, a seminář pro zaměstnance města. V přípravě jsou tiskoviny.

"Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 

musíme se naučit žít v harmonii a míru 

mezi sebou a s přírodou. 

To není jen sen, ale nutnost." 

Dalajláma.