https://www.adaptuj-cbudejovice.cz/

Adaptační strategie

Statutární město České Budějovice se připravuje na aktuální i předpokládané dopady změny klimatu. Jedná se především o nárůst teplot a teplotních extrémů, riziko nedostatku vody, sucha, výskyt extrémních jevů, jako jsou povodně, přívalové deště a silný vítr.    

Více o připravované adaptační strategii naleznete v části Informace. 

Reportáž k pocitové mapě a anketě ze srpna 2021 naleznete zde.

Záznam z veřejné besedy 1. 12. 2021 je ke shlédnutí na YouTube.

Harmonogram

květen - srpen

SBĚR DAT, ANALYTICKÁ ČÁST

Proběhly rozhovory s klíčovými aktéry a sběr dat. Občané zasílali informace a návrhy prostřednictvím ankety a pocitové mapy. Byla zpracována analytická část a proběhla první komentovaná vycházka.

září - prosinec

BESEDA, DISKUSE, NÁVRHOVÁ ČÁST

Na základě zjištění analytické části je zpracovávána návrhová část strategie. Proběhla veřejná beseda on-line formou.

leden - duben

AKČNÍ PLÁN

Bude zpracován Akční plán konkrétních projektů a aktivit. Bude posouzen vliv strategie na životní prostředí, proběhne projednání s veřejností a jarní komentovaná vycházka.

"Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, 

musíme se naučit žít v harmonii a míru 

mezi sebou a s přírodou. 

To není jen sen, ale nutnost." 

Dalajláma.