Revitalizace náměstí před KD Vltava zahájena!

08.06.2023

Za účasti představitelů vedení statutárního města České Budějovice a krajského hejtmana byla slavnostně zahájena realizace jednoho z větších investičních projektů obsažených v Adaptační strategii města České Budějovice. 

Cílem je revitalizace důležitého lokálního centra s prvky zeleně v blízkosti KD Vltava. Prostranství nyní trpí vadami jak provozními, tak technickými. Cílem projektu je tedy je úprava dříve provedených zásahů s ohledem na zjištěné vady a nedostatky. 

Nová podoba náměstí by měla veřejnosti opět sloužit pro shromažďování a průchod, ale i pro krátkodobý odpočinek v zeleni, která tak naváže na další drobnou sídlištní zeleň a dále i na široký zelený pás lemující řeku Vltavu a nedaleký rekreační park 4 Dvory.

Úpravy stávajícího prostoru parku umožní lépe plnit jeho ekologickou funkci, a to především díky lepšímu zadržování a vsakování vody. Odstraněny budou původní mlatové povrchy, změněny trasy chodníků, plocha zeleně bude rozšířena o trvalkové záhony, travní porosty a vzrostlé stromy. Vše bude doplněno mobiliářem, jako jsou např. lavičky, kolostavy, odpadkové koše či stínící plachta. Nainstalováno bude nové veřejné osvětlení a zavlažovací systém.

Realizace projektu bude probíhat od května 2023 do dubna 2024, kdy bude projekt ukončen kolaudací.