Úprava náměstí před KD Vltava pokračuje

14.09.2023

Revitalizace náměstí před KD Vltava začala v polovině května a zdárně pokračuje. Na akci město obdrželo dotaci z Norských fondů ve výši 18,2 milionu korun. Práce by měly skončit v prosinci. 

"V současné době tam už jsou osazeny odvodňovací obrubníky, téměř z 90 % je dokončena pokládka dlažby na pochozích plochách a došlo také k úpravě původního vodního prvku. Průběžně jsou připravovány plochy pro vysazení trvalek a založení trávníku. V jižní části náměstí je deset platanů, které postupně doplní i ostatní druhy stromů, například okrasné neplodící třešně a ambroně," přibližuje 1. náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že jsou na místě už také dokončeny veškeré drenáže i rozvody pro zavlažovací systém.

"Aktuálně tam jsou osazovány chráničky pro sloupy veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů. V průběhu října a listopadu budou na náměstíčku instalovány nové lavičky, stínící plachta, stojany pro kola a odpadkové koše," dodává 1. náměstek primátorky Petr Maroš.

Podrobnější informace naleznete v reportáži Jihočeské televize níže: 

Fotografie z průběhu prací