Zastupitelé schválili adaptační strategii

06.09.2022

Zastupitelstvo Českých Budějovic na svém jednání 5. září 2022 schválilo Místní adaptační strategii města České Budějovice na změnu klimatu. Ta, na základě podrobné analýzy, navrhuje konkrétní opatření a projekty, které pomohou posílit odolnost města vůči extrémům počasí. 

Schválená opatření směřují především ke zlepšení hospodaření s vodou a doplnění stromů a vitální zeleně do míst v létě silně přehřívaných. Završil se tak rok a půl trvající proces vytváření plánu. Na jeho tvorbě se podíleli odborníci z akademického sektoru i místní podniky a veřejnost. Vypracování plánu bylo finančně podpořeno z Norských fondů.

Mezi důležitá opatření Akčního plánu na nejbližší dva roky patří například zvýšená péče o vzrostlé stromy, instalace stínění na frekventovaná místa, včetně dětských hřišť nebo postupné vytváření sítě pítek a mlžítek v centru města, která pomáhají lidem zvládnout horko. Důležitými investičními projekty budou úpravy veřejných prostranství v okolí kulturních domů Slavie a Vltava a u Juvelu či rozšíření a revitalizace parků. V zásobníku projektů, které si vyžádají dlouhodobější přípravu a realizaci figuruje i záměr přírodního liniového parku podél Vráteckého potoka nebo podpora zeleně a vodních prvků na Lannově třídě.

Strategie se zaměřila na řešení hlavních identifikovaných rizik pro České Budějovice, například na přehřívání veřejných prostranství i budov a hospodaření se srážkovou vodu s ohledem na rizika sucha i extrémních přívalových dešťů, včetně dalších extrémních projevů počasí.

Schválená adaptační strategie je k dispozici ke stažení ZDE