Adaptační strategie

11.03.2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Práce na přípravě Adaptační strategie Českých Budějovic na dopady změny klimatu právě začaly. Jejím cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti. Do přípravy plánu bude formou anket a besed zapojena široká veřejnost, včetně zástupců územních skupin, místních spolků, univerzit nebo podnikatelského sektoru. 

Zástupci města podepsali smlouvu se sdružením společností Raddit consulting, Ekotoxa a Nadací Partnerství, jejichž úkolem bude Adaptační strategii zpracovat. Výsledný dokument včetně jeho posouzení i z hlediska vlivů na životní prostředí, by měl být hotov do dubna 2022.

"Sucho, vedro nebo přívalové deště přicházejí stále častěji, proto potřebujeme naše město a jeho občany na tyto změny klimatu připravit. Společně s veřejností, spolky, ale i veřejnými institucemi a místními firmami chceme připravit plán, který přinese více zeleně, zlepší hospodaření s vodou a zvýší kvalitu života. Přípravu adaptační strategie zajistí odbor rozvoje a veřejných zakázek českobudějovického magistrátu," říká náměstek primátora Ivo Moravec.

"Zvláštní důraz budeme klást na zapojení veřejnosti. Připravujeme ankety, průzkumy, kulaté stoly, veřejné besedy a další. Jejich definitivní formu ale nakonec určí platná epidemická opatření. Doufáme, že bude reálné uspořádat například exkurze pro větší počet lidí na zajímavá místa, která jsou důležitá pro adaptaci na dopady změny klimatu," dodává Radim Misiaček, zástupce společnosti RADDIT consulting.

Vše podstatné o přípravě adaptační strategie se občané dozví z webových stránek města, kde se informace začnou objevovat v průběhu března. Aktuality bude možné sledovat i prostřednictvím profilu města na sociálních sítích.

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Norsko tímto finančním programem pomáhá českým městům adaptovat se na nejčastější projevy změny klimatu a posilovat spolupráci, která vede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě. Zvláštní důraz je proto kladen také na zapojení široké veřejnosti, včetně nejzranitelnějších skupin obyvatel.