Aktuální zkušenosti s horkem se hodí do pocitové mapy

22.06.2021

TISKOVÁ ZPRÁVA

Budějovičáci mohou i nadále do online mapy označovat místa, kde se i přes pořádné horko cítí celkem příjemně, nebo naopak místa, kterým je třeba se vyhnout. Pocitová mapa je všem zájemcům k dispozici na tomto webu až do konce července. Vyplnit ji může i v současné vlně veder každý. Výsledky pak vyhodnotí zpracovatelé Adaptační strategie města na dopady změny klimatu a stanou se, spolu se satelitními daty a terénním šetřením, jedním z podkladů pro návrh opatření.

Práce na strategii zdárně pokračují. "V uplynulém týdnu proběhlo hned několik akcí. Zmínil bych například komentovanou procházku pro veřejnost v Parku 4Dvory se spoluautorem projektu architektem Veličkou, kde se mluvilo také o další etapě rozšíření, své zasedání měla městská pracovní skupina, která diskutovala postup prací na zmiňované strategii," říká náměstek primátora Ivo Moravec.

"Uskutečnili jsme také několik desítek podrobnějších rozhovorů se zástupci úřadů, městských příspěvkových organizací, místních firem, ale třeba také se seniory," doplňuje Radim Misiaček ze společnosti RADDIT Consulting s tím, že si mnoho důležitých podnětů a názorů odnášejí i ze setkání s lidmi z místních spolků.

Analytická část strategie bude dokončena v průběhu letních prázdnin. První návrh prioritních cílů a opatření bude s veřejností diskutován letos na podzim a hotový dokument by mělo mít město k dispozici příští rok na jaře. Příprava adaptačního plánu včetně doprovodných akcí pro veřejnost je podpořena finančními prostředky z Norských fondů.

Kontakty:

Ivo Moravec, náměstek primátora, tel: 386 802 902

Radim Misiaček, Raddit Consulting, tel: 739 460 212