Analýza zranitelnosti města dokončena!

27.08.2021

Rada města na svém jednání 23. srpna 2021 vzala na vědomí analytickou část připravované Adaptační strategie města. Výstupy analýz teplotních snímků, sociodemografických dat, řízených rozhovorů i ankety mezi obyvateli ukázaly, která místa ve městě jsou nejzranitelnější. A právě na ně se zaměří návrhy adaptačních opatření. 

Cílem je omezit přehřívání v době letních veder a zlepšit hospodaření s dešťovou vodou. Významná bude také prevence proti škodám způsobeným silným větrem a přívalovými srážkami.

Nad analytickou částí nyní zasedne odborná pracovní skupina, jejíž připomínky budou zapracovány a poté bude dokument uveřejněn na tomto webu!

Tiskovou zprávu naleznete zde