Škoda každé kapky deště, která z města odteče

05.08.2021

V Praze 9 již několik let vzniká nová rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, která bude v naší republice unikátní tím, že z ní neodvede ani kapku dešťové vody do klasické kanalizace. Pod domy se nachází retenční nádrže s možností využití pro zalévání trávníků. Přebytečná voda pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích příkopů, následně do centrálního jezírka, případně přepadem až do nově zmeandrované říčky Rokytky. U odvodnění veřejných silnic, chodníků a náměstí je systém podobný. Zpevněné plochy díky přerušovaným obrubníkům svádí déšť do příkopů se stromy. Štěrkové polštáře, potrubí a koryta pak zajišťují samozavlažování zeleně po svahu dolů a případný nadbytek vody má možnost se zasáknout na rozlivných loukách nebo opět doputovat do již zmíněného jezírka.

SUOMI Hloubětín ukazuje, že i bytová výstavba, je-li dobře navržena, může prospívat kvalitě životního prostředí a minimalizovat rizika extrémů počasí. Více informací SUOMI Hloubětín ukazuje, že i bytová výstavba, je-li dobře navržena, může prospívat kvalitě životního prostředí a minimalizovat rizika extrémů počasí. Více informací

SUOMI Hloubětín ukazuje, že i bytová výstavba, je-li dobře navržena, může prospívat kvalitě životního prostředí a minimalizovat rizika extrémů počasí. Více informací naleznete zde.

Další unikátní řešení a příklady dobré praxe najdete v části Inspirace.

zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout
zdroj: Vojtěch Herout