Zelená střecha na mateřské škole

01.06.2021

V Mateřské škole K. Štěcha na českobudějovickém sídlišti Máj zahájilo město 1. června 2021 rekonstrukci budov, která sníží jejich energetickou náročnost. Všechny objekty této školky budou mít nově zateplené pláště a střechy, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy s nainstalovaným záchytným systémem. Kromě toho dojde také k výměně oken a vstupních dveří, na jižní a východní fasádě budou osazeny elektricky ovládané předokenní žaluzie, obnovena bude vnitřní elektroinstalace i osvětlení, instalován systém větrání s rekuperací tepla, opravami projde otopná soustava. Rekonstrukce proběhne ve 3 etapách do roku 2023.

Smluvní cena zakázky je 71,8 milionů korun bez DPH. Po dokončení prací dojde k úspoře elektrické energie a tepla o 42 % oproti současnému stavu, ke snížení emisí CO2 o 84 tun a celkové náklady na energii a teplo budou nižší o 500 tisíc korun ročně. Město na akci získalo částečnou podporu z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.