Děkujeme za účast!

16.06.2021

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou. 

Setkání bylo v rámci připravované adaptační strategie a mohli jste se dozvědět více o hospodaření s vodou. Téma je velmi aktuální, a to nejen v horkých letních měsících. Stále máte možnost poukázat na problémová místa nebo naopak na místa, kde je dostatek zeleně až do konce července.

 Neváhejte a adaptujte!