Zveme Vás na komentovanou vycházku do parku 4 Dvory

04.06.2021

Zveme Vás na komentovanou prohlídku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro další města? To a mnohem více se dozvíte na komentované vycházce. Těšíme se na Vás.

Sejdeme se 15. června od 17:30 hod u kavárny Park Cafe. Jste srdečně zváni!

Více o největší rozvojové lokalitě 4D.