Aktuality

Rada města na svém jednání 23. srpna 2021 vzala na vědomí analytickou část připravované Adaptační strategie města. Výstupy analýz teplotních snímků, sociodemografických dat, řízených rozhovorů i ankety mezi obyvateli ukázaly, která místa ve městě jsou nejzranitelnější. A právě na ně se zaměří návrhy adaptačních opatření.

V Praze 9 již několik let vzniká nová rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, která bude v naší republice unikátní tím, že z ní neodvede ani kapku dešťové vody do klasické kanalizace. Pod domy se nachází retenční nádrže s možností využití pro zalévání trávníků. Přebytečná voda pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích příkopů, následně do centrálního...

Obyvatelé sídlišť nacházejí ochlazení v řekách, které se čím dál více zpřístupňují místním, ať už v podobě písečných pláží nebo koupacích mol, která jsou každoročně instalována. Od května do října slouží nejen ke vstupu do vody, ale i k opalování a relaxaci. Celkem je po Budějovicích nainstalováno 9 koupacích mol.

Už jen do konce července můžete v interaktivní mapě vyznačit místa Českých Budějovic, která se v letních měsících přehřívají nebo trpí suchem. Také můžete v mapě zaznamenat lokality, kde se naopak cítíte příjemně. Nezapomeňte vyplnit i anketu.

Vlny vedra střídané velmi silnými bouřkami, a dokonce i ničivým tornádem zůstanou pravděpodobně symbolem letošního léta. Klimatologové však už několik let varují, že s postupující změnou klimatu bude četnost a razance těchto extrémních projevů počasí bohužel narůstat. Připravit se na podobné přírodní katastrofy můžeme jen omezeně, ale přesto dobrá...

Budějovičáci mohou i nadále do online mapy označovat místa, kde se i přes pořádné horko cítí celkem příjemně, nebo naopak místa, kterým je třeba se vyhnout. Pocitová mapa je všem zájemcům k dispozici na tomto webu až do konce července. Vyplnit ji může i v současné vlně veder každý. Výsledky pak vyhodnotí zpracovatelé Adaptační strategie města na...

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou.

Zveme Vás na komentovanou prohlídku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro další města? To a...

V Mateřské škole K. Štěcha na českobudějovickém sídlišti Máj zahájilo město 1. června 2021 rekonstrukci budov, která sníží jejich energetickou náročnost. Všechny objekty této školky budou mít nově zateplené pláště a střechy, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy s nainstalovaným záchytným systémem. Kromě toho dojde také k výměně oken a...

Pocitová mapa

25.05.2021

Kde vám bývá ve městě horko a kde příjemně? Názory obyvatel ukáže Pocitová mapa