Aktuality

V Mateřské škole K. Štěcha na českobudějovickém sídlišti Máj zahájilo město 1. června 2021 rekonstrukci budov, která sníží jejich energetickou náročnost. Všechny objekty této školky budou mít nově zateplené pláště a střechy, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy s nainstalovaným záchytným systémem. Kromě toho dojde také k výměně oken a...

Pocitová mapa

25.05.2021

Kde vám bývá ve městě horko a kde příjemně? Názory obyvatel ukáže Pocitová mapa

Nově spuštěné webové stránky věnované Adaptační strategii mají sloužit především občanům. Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde naleznete základní informace o připravované strategii. Naleznete zde akce, které se budou konat, ale i možnost, jak se sami zapojit.

Ve středu 7. dubna se podruhé sešla pracovní skupina pro přípravu adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu, tentokrát on-line. Skupina byla ustavena náměstkem Ivo Moravcem ze zástupců dotčených odborů magistrátu města a dalších organizací včetně odborníků, kteří se tématu projevů v důsledku změn klimatu v místním prostředí věnují...

Práce na přípravě Adaptační strategie Českých Budějovic na dopady změny klimatu právě začaly. Jejím cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti. Do přípravy plánu...