Aktuality

Vlny vedra střídané velmi silnými bouřkami, a dokonce i ničivým tornádem zůstanou pravděpodobně symbolem letošního léta. Klimatologové však už několik let varují, že s postupující změnou klimatu bude četnost a razance těchto extrémních projevů počasí bohužel narůstat. Připravit se na podobné přírodní katastrofy můžeme jen omezeně, ale přesto dobrá...

Budějovičáci mohou i nadále do online mapy označovat místa, kde se i přes pořádné horko cítí celkem příjemně, nebo naopak místa, kterým je třeba se vyhnout. Pocitová mapa je všem zájemcům k dispozici na tomto webu až do konce července. Vyplnit ji může i v současné vlně veder každý. Výsledky pak vyhodnotí zpracovatelé Adaptační strategie města na...

Děkujeme, že jste přišli a zúčastnili se tak jedinečné komentované vycházky, kde jste mohli debatovat o plánovaném rozšíření parku, a to přímo se spoluautorem architektem Petrem Veličkou.

Zveme Vás na komentovanou prohlídku s Ing. Petrem Veličkou. Architektem, který se podílel na podobě parku a jeho následném rozšíření. Park 4 Dvory je výjimečný svým koncepčním řešením, zejména prací s vodou a řízenou sukcesí. Dokáží tato opatření ochlazovat města v horkých letních měsících? Může být tento park inspirací i pro další města? To a...

V Mateřské škole K. Štěcha na českobudějovickém sídlišti Máj zahájilo město 1. června 2021 rekonstrukci budov, která sníží jejich energetickou náročnost. Všechny objekty této školky budou mít nově zateplené pláště a střechy, které budou provedeny jako tzv. zelené střechy s nainstalovaným záchytným systémem. Kromě toho dojde také k výměně oken a...

Pocitová mapa

25.05.2021

Kde vám bývá ve městě horko a kde příjemně? Názory obyvatel ukáže Pocitová mapa

Nově spuštěné webové stránky věnované Adaptační strategii mají sloužit především občanům. Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde naleznete základní informace o připravované strategii. Naleznete zde akce, které se budou konat, ale i možnost, jak se sami zapojit.

Ve středu 7. dubna se podruhé sešla pracovní skupina pro přípravu adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu, tentokrát on-line. Skupina byla ustavena náměstkem Ivo Moravcem ze zástupců dotčených odborů magistrátu města a dalších organizací včetně odborníků, kteří se tématu projevů v důsledku změn klimatu v místním prostředí věnují...

Práce na přípravě Adaptační strategie Českých Budějovic na dopady změny klimatu právě začaly. Jejím cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti. Do přípravy plánu...