Aktuality

Nově spuštěné webové stránky věnované Adaptační strategii mají sloužit především občanům. Snažili jsme se vytvořit příjemné prostředí, kde naleznete základní informace o připravované strategii. Naleznete zde akce, které se budou konat, ale i možnost, jak se sami zapojit.

Ve středu 7. dubna se podruhé sešla pracovní skupina pro přípravu adaptační strategie města České Budějovice na změnu klimatu, tentokrát on-line. Skupina byla ustavena náměstkem Ivo Moravcem ze zástupců dotčených odborů magistrátu města a dalších organizací včetně odborníků, kteří se tématu projevů v důsledku změn klimatu v místním prostředí věnují...

Práce na přípravě Adaptační strategie Českých Budějovic na dopady změny klimatu právě začaly. Jejím cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům. Důležitou prioritou bude ochrana nejzranitelnějších skupin obyvatel, jako jsou senioři, dlouhodobě nemocní nebo děti. Do přípravy plánu...